Waarvoor zijn donaties nodig?

Ons schoolgebouw in Thamparai is nog altijd niet klaar, het ontbreekt nog altijd aan juist en voldoende meubilair en door het stijgende aantal leerlingen hebben we meer en meer lesmateriaal nodig. Daarnaast willen we het gebouw uitbreiden met bijvoorbeeld een kinderdagverblijf waardoor we alleenstaande ouders kunnen ontlasten en zo de kinderen alvast op school kunnen voorbereiden. Ook willen we graag een slaapruimte creëren voor de leraren omdat deze zeer schaars zijn en vaak lange afstanden moeten afleggen.

Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij uw hulp hard nodig om de geplande uitbreiding en het starten van nieuwe projecten te kunnen realiseren.

Mocht u willen doneren dan kan dat aan:

IBAN: DE88 4284 0005 0304 0888 00
BIC: COBADEFFXXX

Bij voorbaat dank!